360

360 är ett “Digital Agency”-koncept som tagits fram av MktMedia för att bemöta tillströmningen av aktörer som på lokal marknad tar över rollen som en lokal medieleverantör, från lokaltidningarna.

Konceptet togs fram efter att MktMedia omvärldsspanat och observerat trender i USA där lokalt starka tidningar tappat mark mot nya aktörer som utan egna råvaror bundlat display annonsering med Google AdWords och andra produkter för att skapa starka lokala erbjudanden.

Dessa nya aktörer har efter att initialt mött mycket lite motstånd från en bransch som var digitalt omogen, nu fått konkurrens från mediahusens egna digital agency koncept.

 

STARKT ERBJUDANDE PÅ LOKAL NIVÅ

360 är ett helhetskoncept där mediahuset åter får rollen som experten och kontaktpunkten för annonsören. 360 inriktar sig på små till mellanstora företag där den digitala kompetensen är låg, men medvetenheten om att man måste göra något är hög.

360 är helhetslösningen som inte kräver någon kunskap av kunden. Genom vår expertis, med tydliga, lättförståeliga paketeringar är det enkelt för kunden att köpa och följa upp sin digitala närvaro.

PARTNERSKAP

360 är en av ett fåtal aktörer som är Premium Partner med Google. Detta försäkrar att kunden får bästa kompetensen gällande sina AdWords-köp. Vi har teknikleverantörer som försäkrar att kunden betalar garanterat låga priser för AdWords-annonsering.

Våra 360-kunder syns både på lokal nivå, genom vårt nätverk av lokaltidningssajter, samt på Facebook.

Vårt löfte till kunden är att de syns där de verkar, all annonsering är geografiskt avgränsad, så att annonsören syns för potentiella kunder och inte för personer som aldrig kommer att passera deras butik.

 

TEKNIK

MktMedia har byggt ett eget system för att kunna hantera stora volymer av kampanjer. Kampanjer av en komplex, sammansatt produktmix som utan automatisering och systematisering blir personalkrävande och kostsam att underhålla.

Detta ger produkten en skalbarhet som gjort att vi efter en tvådagars utbildning kunnat lansera nya licenstagare och säljpartners. Vi avser att växa vårt nätverk av 360-återförsäljare, och bli Sveriges ledande Digital Agency koncept.

Lokal Digital Annonsering

LICENSTAGARE

Om du är intresserad av att bli en licenstagare eller säljpartner, kontakta oss på 360(at)mktmedia.se.

logo_full

VÅRA PROJEKT

En stor del av vår verksamhet går ut på att driva fram och utveckla olika produkter som kan hjälpa våra ägare framåt. Det kan vara allt från verktyg för publicering till annonsplattformar.

ADAPT ADX

ADAPT ADX

Adapt ADX är annonsbörsen för sex av Sveriges största tidningskoncerner. Här ingår de flesta av Sveriges morgontidningar och du kan buda på en korg med 75% av de svenska besökarna. Vi erbjuder alla typer av styrningar och du kan välja om du vill betala per klick, per visning eller i vissa fall per genomförd order. Adapt ADX hette tidigare AdBid.

LÄS MER

360

360

Vi har tagit fram 360 för den lokala aktören. Tidigare har det inte varit relevant för små aktörer att annonsera på stora sajter eftersom man når kunder som inte är relevanta. Med 360 är det möjligt att styra annonseringen geografiskt och därmed endast nå sina lokala kunder. Detta kombineras med annonsering via Google och Facebook.

LÄS MER

BRAIN

BRAIN

Personaliserat innehåll och relevanta annonser är en verklighet i dag. Brain är motorn som samlar in och strukturerar det som kallas BIG DATA och som möjliggör alla typer av styrningar. Med hjälp av Brain kan vi styra mot målgrupp, demografi, tid, geografi och frekvens med mera i alla våra kanaler och ge både läsare och annonsör en bättre upplevelse.