DETTA ÄR MKTMEDIA

Vi har sedan 2006 arbetat med digital transformation, initialt med fokus på mediabranschen. MktMedia är idag ett utvecklingsbolag som fokuserar på att utifrån nya trender utveckla nya affärsmodeller och digitala produkter som ger en faktisk tillväxt i den digitala affären.

 

I samtliga branscher som genomgår digital transformation uppstår ett behov av nya affärsmodeller som stödjer detta nya sammanhang. Mktmedia har en stark kompetens att identifiera de behov som uppstår och är nödvändig i den transformationen.

 

Vi har funnits sedan 2006 och exempel på de produkter vi utvecklat är en annonsbörsen AdaptAdx, 360 – en geografiskt styrd annonsprodukt, samt en tjänst för målgruppsannonsering – Brain Data Market.

UTMANINGAR

Många branscher är i ett paradigmskifte. Nya aktörer styr i större utsträckning konsumentens val och det är avgörande för många branscher att anpassa sina produkter och att ha förmågan att möta konsumenterna på nya arenor. En allt mer digitaliserad produktportfölj innebär större krav på flexibilitet och mångfald i sättet att göra affärer på.

 

Detta är förändringar som ställer stora krav på nya affärsmodeller och ställer även krav på aktörer som på grund av dessa förändringar, befinner sig i ett helt nytt sammanhang.

FRAMTID OCH UTVECKLING

Vi tror på öppna nätverk, samarbeten och partnerskap där Mktmedia verkar som en oberoende aktör inom teknik och paketering. Det gör att vi kan bygga samarbeten som gynnar alla våra partners.

 

Styrkan i Mktmedia är att vi som jobbar här har alla minst 15 års erfarenhet av digital transformation. Vi har byggt upp en kompetensbank där vi nyttjar ny teknik, nya idéer och koncept som vi utvecklar agilt och kostnadseffektivt.

 

Vi har egenutvecklade plattformar som möjliggör nya produkter och ligger till grund för Mktmedias digitala erbjudanden. Vi har egna utvecklingsresurser som gör oss snabbfotade och flexibla i en föränderlig värld.

logo_full

VÅRA PRODUKTER

Vi arbetar med att utveckla nya media- och annonsprodukter, nedan bolag, koncept och produkter har omsatt över 100Mkr och fortsätter leverera renodlat digitala intäkter.

ADAPT ADX

ADAPT ADX

Adapt ADX är Sveriges största annonsbörs. Här ingår de flesta av Sveriges morgontidningar och du kan buda på en korg med 75% av de svenska besökarna. Mktmedia utvecklade Adapt ADX från koncept till färdig produkt och sålde sedan Adapt ADX till Mediakompaniet. Adapt ADX hette tidigare AdBid och heter idag Mediakompaniet Adapt.

LÄS MER

360

360

Vi har tagit fram 360 för den lokala annonsören, med ett behov av geografisk avgränsning. Med 360 är det möjligt att styra annonseringen geografiskt och därmed endast nå sina lokala kunder. Genom 360 kan annonsören fokusera på sin verksamhet och överlåta den digitala närvaron till en 360-expert. Digital annonsering i media kombineras med annonsering via Google och Facebook.

LÄS MER

BRAIN

BRAIN

Brain är motorn som samlar in och strukturerar det som kallas BIG DATA och som möjliggör många typer av styrningar, mot berikad data på besökarna. Med hjälp av Brain kan man som sajtägare få mer information om sina besökare och bygga högkvalitativa målgrupper som är relevanta för annonsköpare.

LÄS MER

ORGANISATION / KONTAKT

Är du intresserad av att komma i kontakt med oss så är du mer än välkommen att höra av dig:

Gällande Brain: brain(at)mktmedia.se

Gällande 360: 360(at)mktmedia.se

Övriga ärenden: martin.bergqvist(at)mktmedia.se

Faktura adress: P.O.box Mktmedia AB, Convendum, Kungsportsavenyen 21, 411 36, Göteborg
Besöksadress Göteborg: Convendum, Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg
Besöksadress Stockholm: Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm